BEHANDELMOGELIJKHEDEN

Scenartherapie is een behandelwijze die op een natuurlijke manier zorgt voor verbeteringen in het zelfherstellend vermogen van het lichaam. De vraag die daarom centraal staat tijdens de behandeling is: ‘Waarom is deze patiënt niet in staat om via zelfregulering weer gezond te worden?” De Scenar­metingen en -protocollen geven een helder antwoord op deze vraag en wijzen de weg van de be­handeling. Hierdoor kan een groot aantal gezondheidsproblemen gedeeltelijk of helemaal opgelost worden. Chronische ziektes, pijnklachten, kromme ruggengraat en traumaherstel (zoals sportbles­sures, operaties, verbrande huid, botfracturen), het zijn voorbeelden van aandoeningen die Scenar succesvol kan behandelen.

Chronische ziektes zijn gewoonlijk een ontregeling in het lichaam waardoor het adaptieve mechanisme niet goed functioneert en ook het zenuwstelsel niet werkt zoals het hoort. Het Scenarapparaat dat de reacties van het zenuwstelsel meet, neemt dan ook variaties waar op de specifieke punten op de huid. Door middel van de biofeedbackregulering kan Scenar via deze punten het herstellend vermogen activeren. Het herstellend vermogen van het lichaam kan zich als het ware opnieuw gaan concentreren op de oorzaak van de chronische ziekte. Het wordt getraind zijn eigen bronnen te ge­bruiken om de verstoorde toestand op een duurzame manier te verbeteren, voor zover het lichaam dat toestaat.

Ook bij lokale pijnklachten kan Scenartherapie waardevol zijn omdat het de pijn aanzienlijk kan ver­minderen, zonder andere pijnstilling te gebruiken. Bij blessures of traag herstel na een operatie kan het herstelproces worden versneld. Eigenlijk is in principe iedere kwaal te behandelen met behulp van Scenartherapie. Wanneer het lichaam nog over hulpbronnen beschikt om te genezen, kan Scenar helpen om deze bronnen aan te spreken, waarmee herstel wordt bespoedigd en pijn vermindert.

Behandelfrequentie

Omdat SCENAR steeds reageert op de resultaten van voorgaande behandelingen, is het van belang een aantal achtereenvolgende behandelingen uit te voeren. Alleen op die manier heeft SCENAR-therapie het optimale effect. Het aantal behandelingen en de tussenposen tussen de behandelingen hangen af van de aard van de gezondheidsklachten.

Acute klachten

Bij acute klachten zoals blessures zijn enkele SCENAR-behandelingen meestal voldoende om een optimaal resultaat te bereiken. De behandelingen moeten dan kort na elkaar, bijvoorbeeld om de dag worden uitgevoerd.

Chronische klachten

Bij chronische klachten moeten doorgaans 1 of meer sessies van 10 tot 12 behandelingen worden uitgevoerd bij voorkeur 1 tot 2 keer per week.

Huidzones (voorzijde)

Wilt u weten wat SCENAR-therapie voor u kan betekenen?
Mail of bel ons dan of stuur ons een whatsapp of sms voor een afspraak!